Samarbeid

Samarbeid


Me i Troland Lakseoppdrett trur at den beste måten ein kan løyse utfordringar, samt utnytte potensialet som ligg i havbruksnæringa, er igjennom tett samarbeid med andre aktørar, myndigheiter og samfunna me driv verksamden vår i. Lokalt samarbeidar me nært med dei andre oppdrettsaktørane og andre som nyttar havet som sin arbeidsplass, som fiskarar. På eit nasjonalt plan samarbeidar me med oppdrettarar langs heile kysten, spesielt igjennom nettverket Salmon Group. 


Gjennom nettverket samarbeidar me mellom anna med viktige faktorar som:

- Bærekraft

- Fiskehelse

- Fiskevelferd

- Fòr


Vil du lese meir om arbeidet til Salmon Group, kan du lese om dette på heimesida deira:

www.salmongroup.no


Sosiale Medier

 

Lik gjerne Facebooksida vår, her vil me publisere oftere kva me gjer på i bedrifta.

Kontakt oss

Austevollshella, Austevoll Kommune

5384, Torangsvåg

© Copyright. All Rights Reserved.