Heim

Me i Troland Lakseoppdrett har ei lidenskap for havet og for lakseoppdrett, og vil vere med på den vidare utviklinga av næringa!

 

Med nesten 40 års drift og erfaring i næringa, vil Troland Lakseoppdrett vere ei tydelig stemme for korleis vegen vidare i havbruksnæringa skal sjå ut. Ei bærekraftig produksjon i våre naturlege omgivnadar kan vere ein del av løysinga i FN sine bærekraftsmål, og dette vil Troland Lakseoppdrett tilstrebe at skal bli en realitet.

Me bryr oss om havet

 

Troland Lakseoppdrett er bevisst på sitt samfunnsansvar, både ovenfor lokalsamfunn og miljøet me driver produksjon i. Ei bevissthet på korleis ein kan ha minst mogleg fotavtrykk i naturen etter produksjonen vår er viktig for oss. Innanfor dette arbeidet inngår null rømning, gode miljøundersøkingar under anlegga våre og minst mogleg utslepp av både plast og CO2.

Samarbeid

 

I Troland Lakseoppdrett trur me på at samarbeid kan vere med på å løyse utfordringane i havbrukssnæringa. Me er mellom anna medlem av nettverket Salmon Group, som er eit nettverk beståande av små og mellomstore oppdrettarar i Noreg.

 

Les meir

Lokal tilknytting

 

Me har tru på å bruke lokale leverandørar så lenge dette er mogleg. Dersom me ikkje får brukt lokale, er målet å bruke norske leverandørar. Dette innebærer alt frå fòr, smolt eller anna utstyr som er nødvendig i produksjonen.

 


Sosiale Medier

 

Lik gjerne Facebooksida vår, her vil me publisere oftere kva me gjer på i bedrifta.

Kontakt oss

Austevollshella, Austevoll Kommune

5384, Torangsvåg

© Copyright. All Rights Reserved.